Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.08.2019

Wymiana naukowców z Ukrainą

 

Przypominamy o możliwości składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Ukrainą.

 

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i Ukrainy.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

Termin składania wniosków upływa 23 września 2019 roku.

 

Dodatkowe informacje dostępne w Dziale Nauki:

tel. 81 448 50 33, e-mail: monika.madrzak@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020