Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.08.2019

Konkursy MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4

 

Dział Nauki pragnie przypomnieć, że w systemie OSF dostępne są formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9 i UWERTURA 4.

 

  • Maestro 11
    Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Termin składania wniosków: 17 września 2019 roku
  • Uwertura 4
    Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC.
  • Sonata Bis 9
    Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

 

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 roku

 

Kontakt z Działem Nauki:

tel. 81 448 50 33, 81 448 50 30

e-mail:

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020