Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.08.2019

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową

Dział Nauki zachęca do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji Republiki Francuskiej (MESRI) oraz Francuskiej Akademii Nauk (Académie des Sciences).

 

Celem konkursu jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w trybie nominacji i autonominacji. Każda kandydatura musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora.

 

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

 

Aplikacje można składać do 30 września 2019 roku.

 

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

 

Kontakt z Działem Nauki pod numerami telefonów:

  • 81 448 50 33
  • 81 448 50 32.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2020