Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.08.2019

Szkolenia dla pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych w ramach Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

W ramach Projektu „MediQ – symulacja w edukacji medycznej – program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” Centrum Symulacji Medycznej zaprasza pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do udziału w szkoleniach trójstopniowych:

 

Szkolenie I stopnia – BasIQ – symulacja medyczna i metodyka nauczania obejmuje

[30 godzin akademickich/ 5 spotkań x 6 h akademickich]

 

 • Podstawowe założenia symulacji medycznej.
 • Podstawowe informacje dotyczące prowadzenia dydaktyki w centrum symulacji.
 • Opracowywanie i realizacja scenariuszy symulacyjnych.
 • Podstawy debriefingu.
 • Praca z pacjentami standaryzowanymi.
 • Zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej.
 • Edukacja interprofesjonalna.
 • Metody oceny w symulacji: egzaminy OSCE, drzewa decyzyjne.

 

Do zakwalifikowania w projekcie konieczne jest dostarczenie kompletu w pełni uzupełnionej dokumentacji rekrutacyjnej, tj.

 • formularz
 • oświadczenie
 • deklaracja

 

na adres CSM ul. Witolda Chodźki 4, 20-093 Lublin, p.IV/pok.417

lub

przesłać w formie załączników na adres rozwoj.csm@umlub.edu.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Informacje dotyczące szkolenia oraz harmonogram nadchodzących edycji dostępne są na stronie Projektu MedIQ.

 

 

 

UWAGA! Proszę o wskazanie preferowanego terminu szkolenia zgodnie z harmonogramem podczas składania dokumentacji.

 • Informację na temat liczby punktów przyznanych w ostatniej okresowej ocenie pracowniczej uzyskają Państwo w Dziale Kadr. Proszę wpisać „nie dotyczy” jeśli nie podlegali jeszcze Państwo w/w ocenie.
 • Decyzję w sprawie osób przyjętych do udziału w danej edycji szkolenia podejmie Koordynator Merytoryczny Projektu po zasięgnięciu opinii członków Komisji Rekrutacyjnej (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §3 pkt.4)
 • Osoby zakwalifikowane do wnioskowanej edycji dostaną wiadomość z potwierdzeniem do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym edycja będzie realizowana. 
 • CSM zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach.
 • Jednostką odpowiadającą za treść „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz dokumentów rekrutacyjnych jest Dział ds. Funduszy Europejskich.


Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail:

rozwoj.csm@umlub.edu.pl

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020