Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.09.2019

Badania społeczne nad zdrowiem, chorobą i systemem ochrony zdrowia podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

W ramach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w dniu 13 września 2019 roku we Wrocławiu odbędą się obrady sesji naukowej o profilu socjomedycznym pod hasłem „Podmiotowość społeczeństwa w sferze zdrowia i chorowania a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wyzwania dla badań socjomedycznych XXI wieku”.

 

Sesja została zorganizowana przez dr hab. Michała Skrzypka (kierownika Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie, przewodniczącego zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS w kadencji 2016-18) i zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2016-2018, we współpracy z prof. dr hab. Antoniną Ostrowską z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Problematyka obrad będzie dotyczyć dwukierunkowych relacji pomiędzy podmiotowością społeczeństwa w kwestiach zdrowia i przewlekłego chorowania a funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, z uwzględnieniem medycyny naprawczej oraz systemu zdrowia publicznego ze sferą promocji zdrowia. Przedmiotem analiz będą także determinanty podmiotowości społeczeństwa w kwestiach zdrowia i chorowania, odnoszące się m.in. do poziomu kompetencji zdrowotnych (health literacy), uwarunkowań statusowych, czy szeroko rozumianej demokratyzacji życia w sferach związanych ze zdrowiem i chorobą.

 

W trakcie sesji wykłady wygłoszą przedstawiciele 13 publicznych instytucji naukowo-badawczych, w tym Instytutu Kardiologii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Instytutu Medycyny Pracy, a także badacze z jednostek prowadzących badania socjomedyczne zlokalizowanych w strukturach uniwersyteckich.

 

Obradom sesji będą przewodniczyć dr hab. Michał Skrzypek (UM w Lublinie)  oraz prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (UJ Collegium Medicum).

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021