Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

11.10.2019

Uroczysta Immatrykulacja Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Immatrykulacja Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uroczysta Immatrykulacja Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Uroczysta Immatrykulacja Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się 8 października. Poprzez złożenie ślubowania 47 osób dołączyło do grona doktorantów Szkoły Doktorskiej.


Spotkaniu przewodniczyła Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Hanna Trębacz.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Andrzej Drop, Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych, Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. Mirosław Jabłoński. Władze wydziałowe reprezentowane były przez Dziekan Wydziału Farmceutycznego prof. dr hab. Annę Malm, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Irenę Wrońską, Prodziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. Adama Nogalskiego oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Wojciecha Załuskę. Wśród gości obecne były również władze administracyjne Uczelni w osobie Kanclerz Ewy Abramek, Z-cy Kancelrza Kwestor Teresy Tyzo oraz Z-cy Kwestor Anny Halkowicz-Sikory.


W imieniu Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej głos zabrała prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska, a w imieniu Zarządu Doktorantów głos zabrał Przewodniczący Zarządu lek. Robert Chudzik.

 

Przedstawiciele 3 dyscyplin, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą punktację, otrzymali symboliczne indeksy.

 

Nowym doktorantom życzymy wielu sukcesów!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020