Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.10.2019

Otwarty nabór w konkursie POLNOR 2019

Dział Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosił konkurs POLNOR 2019.

Termin składania wniosków: 12 grudnia 2019 roku do godz. 16:00 CET

 

Obszary tematyczne:

 • zdrowie i opieka społeczna,
 • przemysł i technologie informacyjne,
 • energia, transport i klimat,
 • żywność i zasoby naturalne,
 • rozwój społeczny i gospodarczy,
 • pojazdy bezzałogowe.

 

Typy badań możliwe do sfinansowania:

 • podstawowe – tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • przemysłowe,
 • prace rozwojowe.

 

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty personelu,
 • materiały eksploatacyjne – np.: odczynniki, mały sprzęt laboratoryjny nie będący środkiem trwałym,
 • sprzęt – koszty amortyzacji nowego lub używanego sprzętu,
 • koszty podróży,
 • inne koszty bezpośrednie (np.: koszty konsultacji i usług brokerskich, konserwacja, naprawa, usługi transportowe, koszty szkoleń dla personelu badawczego, koszty działań promocyjnych, koszty audytu zewnętrznego przeprowadzonego po zakończeniu projektu, koszty publikacji i rozpowszechnienia informacji, tłumaczenia, koszty pierwszego zgłoszenia patentowego,
 • koszty podwykonawstwa.

 

Wymagania:

 • wniosek musi być złożony przez polsko-norweskie konsorcjum: minimum jeden podmiot polski i jeden norweski,  w tym przynajmniej jeden przedsiębiorca z Polski lub Norwegii.
 • wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
 • minimalna wartość projektu – 500 000 EUR, maksymalna - 1 500 000 EUR.
 • maksymalny okres realizacji projektu – 3 lata, nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r. 
 • wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie może przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem

 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się pod linkiem.


Osoby zainteresowane są proszone kontakt z Działem Projektów, Sekcja ds. Konkursów Granatowych, tel. 81 448 52 96.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020