Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.10.2019

Ogłoszenie konkursu TANGO 4

Dział Projektów zaprasza do składania wniosków w odpowiedzi na konkurs TANGO 4 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

 

Konkurs TANGO 4 skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Skład Konsorcjum: maksymalnie 3 podmioty (co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa), liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Termin składania wniosków

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku z podziałem na rundy:

  • runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
  • runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

 

Zakres tematyczny

Konkurs TANGO 4 nie ma ograniczenia tematycznego.

 

Trzy ścieżki naboru w zależności od stopnia zaawansowania badań:

  1. Ścieżka A projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych oraz znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu. Finansowanie będzie obejmowało prace koncepcyjne oraz prace badawczo-rozwojowe. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie jednostki naukowe.
  2. Ścieżka B skierowana do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie będą mogli ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A). Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła zostać jedynie jednostka naukowa.
  3. Ścieżka C skierowana do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami. Finansowanie będzie obejmowało badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz wybrane prace koncepcyjne. Wnioskodawcą będą mogły być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Liderem projektu będzie mogła zostać jedynie jednostka naukowa.

 

Czas trwania projektu

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający do 15 miesięcy w ramach ścieżki A oraz do 36 miesięcy w ramach ścieżki B i C.

 

  • Kwoty dofinansowania
  • Ścieżka A: maksymalna kwota projektu – 250 tys. PLN.
  • Ścieżka B lub C: maksymalna kwota projektu – 3 mln PLN.


Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Projektów, Sekcją ds. Konkursów Grantowych, tel. 81 448 52 96

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020