Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.10.2019

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar w Academia Europaea

Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar został członkiem Academia Europaea, europejskiej organizacji naukowej, podejmującej działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspierającej badania interdyscyplinarne i międzynarodowe, zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, jak również promującej wartości europejskiej nauki i badań.

 

Academia Europaea zrzesza 3 tys. członków, w tym około 50 laureatów Nagrody Nobla, stając się największym paneuropejskim towarzystwem naukowym.

 

Profesor Stanisław Jerzy Czuczwar jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, kieruje Katedrą i Zakładem Patofizjologii. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

 

W latach 2007-2010 prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Laureat subsydium profesorskiego „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Prowadzi od wielu lat badania nad interakcjami leków przeciwpadaczkowych w poszukiwaniu racjonalnych metod leczenia padaczki lekoopornej. Bada także wpływ ligandów różnych układów neuroprzekaźnikowych na działanie przeciwdrgawkowe i neurotoksyczne leków przeciwpadaczkowych. Ostatnio zaangażował się w badania zmierzające do ustalenia zależności pomiędzy niedokrwieniem mózgu a chorobą Alzheimera.

 

Jest autorem/współautorem 414 artykułów naukowych, które do chwili obecnej były cytowane 9330 razy. Wypromował 44 doktorów nauk medycznych, z których pięcioro uzyskało habilitację, a trzy osoby tytuł profesora.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020