Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

18.10.2019

Powołania do Rad Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

11 października w Sali Senackiej wręczono powołania członkom Rady ds. Kształcenia, członkom Rad ds. Stopni Naukowych oraz członkom Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej.

 

Rada ds. Kształcenia (kadencja: 1 października 2019 – 31 sierpnia 2020)
prof. dr hab. Wojciech Załuska – Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
prof. dr hab. Anna Malm – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Irena Wrońska – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki
prof. dr hab. Grażyna Biała
prof. dr hab. Anna Gumieniczek
dr hab. Kamil Torres
dr hab. Agnieszka Mądro
dr hab. Adam Nogalski
dr hab. Renata Chałas
dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus
dr hab. Jarosław Sak
dr Aneta Kościołek

 

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych (kadencja: 1 października 2019 – 31 sierpnia 2023)

prof. dr hab. Andrzej Stepulak

prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah

prof. dr hab. Janusz Milanowski

prof. dr hab. Jacek Roliński

prof. dr hab. Konrad Rejdak

prof. dr hab. Dorota Krasowska

prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz

prof. dr hab. Radosław Rola

dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz

dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz

dr hab. Jacek Kurzepa

dr hab. Przemysław Sikora

dr hab. Wojciech Dąbrowski

 

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych (kadencja: 1  października 2019 – 31 sierpnia 2023)

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

prof. dr hab. Jarosław Dudka

prof. dr hab. Monika Wujec

prof. dr hab. Agata Paneth

dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak

dr hab. Urszula Kosikowska

dr hab. Agnieszka Ludwiczuk

dr hab. Maciej Strzemski

dr hab. Robert Skibiński

 

 

Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk o zdrowiu (kadencja: 1 października 2019 –  31 sierpnia 2023)

prof. dr hab. Robert Latosiewicz

dr hab. Andrzej Stanisławek

dr hab. Beata Dobrowolska

dr hab. Ewa Humeniuk

dr hab. Agnieszka Zwolak

dr hab. Piotr Gawda

dr hab. Tomasz Plech

dr hab. Jarosław Sak

dr hab. Artur Wdowiak

 

 

Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej (kadencja: 1 października 2019 – 31 sierpnia 2020)

W zakresie nauk farmaceutycznych:

prof. dr hab. Jolanta Flieger

dr hab. Izabela Korona-Głowniak

dr hab. Anna Oniszczuk

dr hab. Monika Pitucha

 

W zakresie nauk medycznych:

prof. dr hab. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

dr hab. Paweł Miotła

dr hab. Katarzyna Nowomiejska

dr hab. Violetta Opoka-Winiarska

prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska

prof. dr hab. Jolanta Szymańska

dr hab. Krzysztof Tomasiewicz, prof. uczelni

dr hab. Przemysław Tylżanowski, prof. uczelni

 

W zakresie nauk o zdrowiu:

dr hab. Agnieszka Bień

dr hab. Antoni Niedzielski

dr hab. Danuta Zarzycka

dr hab. Mariusz Wysokiński

 

Przedstawiciel doktorantów:

lek. Robert Chudzik

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020