Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.10.2019

Aktualne konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - MOBILNOŚĆ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła następujące konkursy:

 

Dla doktorantów – wnioski składane indywidualnie:

  1. Program im. Iwanowskiej:

 

Termin złożenia wniosku: do 18 grudnia 2019 r., godz. 15.00

 

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

 

Możliwe do sfinansowania są:

- wyjazdy do uznanych ośrodków naukowych trwające od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września 2020 r., ani później niż 1 marca 2021 r.

- koszty utrzymania (także dla współmałżonka i dzieci),

- jednorazowy dodatek mobilnościowy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

 

WYMIANY BILATERALNE:

  • Dla Naukowców – wnioski składane przez uczelnię:
     
    • Bilateralna wymiana naukowców z Chińską Republiką Ludową:

Termin złożenia wniosku: do 3 grudnia 2019 r., godz. 15:00

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez chińskich partnerów do Ministerstwa Nauki i Technologii oraz przez polskich partnerów do NAWA.

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

 

 

  • Bilateralna wymiana naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia):

Termin złożenia wniosku: do 17 grudnia 2019 r., godz. 15.00

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA.

 

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.

 

Zarówno w wymianie bilateralnej z Chinami jak i z Walonią – Brukselą możliwe do sfinansowania są jedynie koszty wymiany osobowej - podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

 

  • Dla studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich – wnioski składane indywidualnie:

 

Bilateralna wymiana studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Meksyk, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam

 

Termin złożenia wniosku:

Na wymianę bilateralną z Japonią – do 31 marca 2020 r., z Meksykiem – wrzesień 2020, z Tajwanem - do 28 lutego 2020 r., z pozostałymi krajami do 20 grudnia 2020.

Beneficjent programu wymiany bilateralnej z wybranym krajem otrzymuje stypendium wg stawek określonych w „Regulaminie Programu Wymiany Osobowej Studentów i Naukowców w Ramach Współpracy Bilateralnej” dostępnym pod linkiem.

 

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy, a ich celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;

2) odbycie studiów częściowych;

3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich2);

4) wizyta studyjna;

5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

6) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;

7) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

8) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków przez uczelnię, proszone są o kontakt z Działem Projektów, Sekcją ds. Konkursów Grantowych, tel. 81 448 52 96

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020