Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.01.2020

Nowa pozycja wydawnicza: „Niewydolność serca: od sarkopenii do kacheksji”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Czelej książka pt.: „Niewydolność serca: od sarkopenii do kacheksji” pod redakcją dr n. med. Grzegorza Sobieszka i prof. dr hab. n. med. Teresy Małeckiej-Massalskiej.

 

Książka dedykowana jest szerokim rzeszom lekarzy praktyków, którzy intuicyjnie czują, że jednostka chorobowa, jaką jest niewydolność serca to proces daleko wykraczający poza zakres typowego szkolenia kardiologicznego.

 

 

 

 

Książka otrzymała bardzo pozytywne recenzje od znakomitych nestorów polskiej i światowej kardiologii:

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski (fragment recenzji wydawniczej)

„Publikacja „Niewydolność serca: od sarkopenii do kacheksji” podejmuje temat niezwykle aktualny i istotny zarówno z punku widzenia naukowego, jak i praktycznego. Stanowi doskonałe, kompleksowe podsumowanie wielu trudnych elementów składających się na przedstawiany problem zaburzeń w obrębie mięśni szkieletowych w procesie rozwoju niewydolności serca, przyczyn leżących u podstawy tego zjawiska oraz implikacji klinicznych. Książka będzie, w mojej ocenie, przydatna zarówno dla specjalistów zajmujących się badaniami podstawowymi/- translacyjnymi, jak również dla lekarzy praktyków. Jest unikalną pozycją na polskim rynku wydawniczym”.

 

Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt (fragment recenzji wydawniczej)

„Niewydolność serca: od sarkopenii do kacheksji” pod redakcją Grzegorza Sobieszka i Teresy Małeckiej-Massalskiej to książka różniąca się dość zasadniczo od książek poświęconych niewydolności serca wydanych dotychczas w naszym kraju. Po raz pierwszy mamy do czynienia z opracowaniem, które w istotnym stopniu porzuca kardiocentryczny sposób postrzegania niewydolności serca, typowy dla wydawanych w przeszłości książek.


W żadnej z dotychczas wydanych, znanych mi pozycji, nie uwzględniono w tak dużym stopniu metabolicznych aspektów niewydolności serca. Tymczasem w dobie rosnącej dostępności nowoczesnych terapii, ograniczających na przykład zgony z przyczyn arytmicznych, coraz większy odsetek pacjentów z tym zespołem chorobowym doświadcza katabolizmu występującego w ramach okresowych dekompensacji […]”.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020