Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

27.02.2020

Bezpłatne szkolenia certyfikowane dla studentów kierunków Farmacja, Kosmetologia i Dietetyka oraz warsztaty komunikacyjne dla studentów kierunków Stomatologia, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne i innych kierunków medycznych

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych certyfikowanych szkoleniach oraz warsztatach komunikacyjnych dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Grupa docelowa

Do projektu zapraszamy studentów/ki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Farmacja (jednolite magisterskie), Kosmetologia (I, II stopień), Stomatologia (jednolite magisterskie) oraz pozostałych kierunków medycznych w czterech kolejnych latach akademickich (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) oraz studentów/ki czterech ostatnich semestrów studiów kierunku Dietetyka (I, II stopień), Ratownictwo Medyczne (I stopień) i Fizjoterapia (I, II stopień) w dwóch kolejnych latach akademickich (2019/2020, 2020/2021).


Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

 1. przynależność do opisanej wyżej grupy docelowej.
 2. złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji
 3. pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej.
 4. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana dla danej edycji, Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.

 

Rodzaje wsparcia:

 1. Szkolenia certyfikowane, przy czym udział w szkoleniach certyfikowanych wyklucza udział w warsztatach komunikacyjnych
  1. Dla studentów/ek Farmacji:
   1. Farmacja kliniczna i rola farmaceutów - wykłady i seminaria 80 h
   2. Monitorowanie badań klinicznychczęść podstawowa i zaawansowana - 10 h
   3. Dobra praktyka kliniczna - 5 h
   4. Rejestracja produktów leczniczych - 10 h
  2. Dla studentów/ek Dietetyki:
   1. Leczenie dietetyczne wrodzonych wad metabolizmu (wykłady i zajęcia praktyczne w tym w jednostkach zewnętrznych) - 24 h
  3. Dla studentów/ek Kosmetologii:
   1. Opieka kosmetologa nad pacjentem onkologicznym, żywienie kosmetyczne – wykłady i seminaria 52 h
   2. Szkolenie wyjazdowe w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej – 2 dni

 

 1. Warsztaty komunikacyjne, przy czym udział w warsztatach komunikacyjnych wyklucza udział w szkoleniach certyfikowanych
  1. Dla studentów/ek Farmacji:
   1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej w opiece farmaceutycznej – 3 h
  2. Dla studentów/ek Stomatologii:
   1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej w gabinecie stomatologicznym – 3 h
  3. Dla studentów/ek Ratownictwa Medycznego:
   1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla studentów kierunku ratownictwo medyczne – 3 h
  4. Dla studentów/ek Fizjoterapia:
   1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla studentów kierunku fizjoterapia – 3 h
  5. Dla studentów/ek innych kierunków medycznych:
   1. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej z pacjentem – 3 h
   2. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej z rodziną pacjenta – 3 h

 

Studenci/tki – uczestnicy projektu biorą udział w całym wsparciu, przewidzianym dla ich kierunku.

Liczba miejsc na poszczególne rodzaje wsparcia:

Rekrutacja została podzielona na cztery edycje. Aktualnie prowadzimy nabór na I edycję projektu:

 

I edycja (rok akademicki 2019/2020)

Szkolenia certyfikowane:

 1. Farmacja (jednolite magisterskie) – 30 uczestników
 2. Kosmetologia (I, II stopień) – 5 uczestników
 3. Dietetyka (I, II stopień) – 30 uczestników

Warsztaty komunikacyjne:

 1. Farmacja (jednolite magisterskie) – 20 uczestników
 2. Stomatologia (jednolite magisterskie) – 20 uczestników
 3. Ratownictwo Medyczne (I stopień) – 10 uczestników
 4. Fizjoterapia (I, II stopień) – 10 uczestników
 5. Wszystkie pozostałe kierunki medyczne – 40 uczestników

 

Termin naboru – rekrutacja wewnętrzna ciągła do wyczerpania miejsc

Więcej informacji oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu) proszę składać w Rektoracie UM, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.

 

Zgłoszenia na szkolenia certyfikowane będą przyjmowane w pokoju 235 II piętro, kontakt Wioletta Lipka tel. (81) 448 52 97,
natomiast zgłoszenia na warsztaty komunikacyjne w pokoju nr 13, kontakt Karolina Cisek tel. (81) 448 50 75

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2021