Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

28.02.2020

70 lat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu naszej Uczelni, który wypełniają poniższe wydarzenia:

 

12 marca 2020: Promocje doktorskie

Cykliczna uroczystość oficjalnego wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora, która ma miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4/6.

 

To okazja do świętowania sukcesów naukowych osiąganych w Alma Mater, zwieńczenie kilku lat intensywnej pracy osób promowanych. Uroczystości od lat uświetnia występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej.

 

Wyrazem szczególnej dbałości o pielęgnowanie akademickich tradycji jest przebieg uroczystości. Jego Magnificencja Rektor wręcza dyplomy doktora habilitowanego po odczytaniu tytułu osiągnięcia naukowego będącego podstawą nadania stopnia, po czym następuje uroczyste przyrzeczenie doktorów  składane po łacinie. Następnie, promotorzy dokonują indywidualnych promocji doktorów nakładając birety oraz wygłaszając laudacje, które tak jak przyrzeczenie doktorskie, deklamowane są w języku łacińskim. 

 

Miejsce: Collegium Maius

 

Organizator: Dział Nauki

 

 

 

16 kwietnia 2020: Dzień Otwarty 70

Coroczne, cykliczne wydarzenie organizowane w Collegium Maius, promujące ofertę kształcenia, metody i treści prezentowane w ramach kształcenia na wszystkich kierunkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizowane dla kandydatów na studia i szkół partnerskich UM.

 

Miejsce: Collegium Maius

 

Organizatorzy: Dział Jakości Kształcenia, Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni

 

 

 

16 – 17 kwietnia 2020: XXI Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu

XXI Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” oraz XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, które odbędą się w dniach 16.04-17.04.2020 r. w Nałęczowie.

 

Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum Egzaminów Medycznych, Dziekani Wydziałów Stomatologii, Profesorowie, Kierownicy Klinik, Katedr i Zakładów Uniwersytetów Medycznych z całej Polski, Specjaliści Krajowi reprezentujący wszystkie dziedziny stomatologii oraz pracownicy naukowi z polskich uczelni medycznych oraz z zagranicznych Uniwersytetów Medycznych m.in. ze Szwecji i Ukrainy.

 

Miejsce: Nałęczów

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.

 

 

 

22 – 24 kwietnia 2020: Zjazd Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych

W ramach wydarzenia odbędzie się koncert Jazzowy w Teatrze Starym.

 

Miejsce: Lublin i Kazimierz Dolny

 

 

 

20 maja 2020: Uroczyste otwarcie stomatologii

Oddanie do użytku Stomatologicznego Centrum Klinicznego – nowego budynku przy ul. Chodźki 6-8, który przejmuje zasoby i zadania realizowane obecnie w dwu lokalizacjach przy ul. Karmelickiej 7 i ul. Lubartowskiej 58.

 

Nowa siedziba SCK będzie pełnić zadania kliniczne, funkcje dydaktyczne i usługowe. Planowanych jest w niej 136 stanowisk dentystycznych.

 

Miejsce: Stomatologiczne Centrum Kliniczne

 

 

 

maj 2020: Wydarzenie – niespodzianka!

Organizator: Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni

 

 

 

19 czerwca 2020: Oficjalne uroczystości jubileuszowe 70-lecia UM

Oficjalne uroczystości związane z Jubileuszem 70-lecia UM z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej.

 

Miejsce: Collegium Maius

 

 

 

20 czerwca 2020: Piknik rodzinny z okazji Jubileuszu 70-lecia UM

Integracyjna impreza łącząca przedstawicieli społeczności akademickiej, władze UM, a także absolwentów i byłych pracowników uczelni.

 

Miejsce: Ogród Botaniczny UMCS

 

 

 

25 – 26 czerwca 2020: Jubileusz 75 lat Farmacji

Uroczystości 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego i 25-lecia Oddziału Analityki Medycznej

 

Z tej okazji odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „New trends in pharmacy and laboratory medicine: from science to practice- from practice to science” stanowiąca promocję osiągnięć nauki polskiej, głównie najnowszych wyników badań z dziedziny farmacji i medycyny laboratoryjne.

 

Istotnym aspektem konferencji będzie także wykazanie powiązania omawianych zagadnień leżących u podstaw najnowszych trendów naukowych z nowoczesnymi trendami w edukacji na kierunku farmacja i analityka medyczna w aspekcie konieczności modyfikacji programów nauczania oraz ich przystosowania zgodnie ze standardami europejskimi i ogólnoświatowymi.

 

Założenia konferencji opierają się głównie na integracji środowiska zawodowego farmaceutów (aptekarzy) i diagnostów laboratoryjnych, współdziałania z uczelniami wyższymi i organami samorządowymi w sprawach związanych z ochroną zdrowia publicznego.

 

Rezultatem naukowym i formą upowszechnienia zagadnień będących tematyką konferencji będzie wydanie monografii naukowej opracowanej w oparciu o wykłady zaproszonych wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy, uzupełnioną o informacje dotyczące 75-letniej historii i rozwoju Wydziału Farmaceutycznego UML, uwzględniającej wkład nauczycieli akademickich Wydziału w rozwój farmacji i medycyny laboratoryjnej.

 

Miejsce: Collegium Maius

 

 

 

24 września 2020: Lubelska Stomatologia – nowe otwarcie

Dzień otwartych drzwi w nowo oddanym budynku – siedzibie. Wydarzenie otwarte dla społeczności Lublina, zainteresowanych pacjentów, kandydatów na studia, studentów z możliwością bezpośredniego zapoznania się z ofertą SCK.

 

Godziny: 9.00- 14.00

 

Miejsce: Stomatologiczne Centrum Kliniczne, ul. Chodźki 6-8

 

 

 

Październik 2020: Zjazd Absolwentów – Sportowców AZS 2020

Uroczyste, integracyjne spotkanie byłych i obecnych członków AZS.

 

Miejsce: Collegium Novum (Rektorat), Aula Maximum

 

 

 

Jubileusz jest świętem całej społeczności akademickiej.

Zachęcamy do wspólnej celebracji tych wyjątkowych chwil!

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020