Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

17.03.2020

Nagrody Naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Wydział Nauk Medycznych PAN przyznaje corocznie:

 1. Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za najwybitniejsze wyniki badań, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.
 2. Nagrody Wydziałowe za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju nauk medycznych, klinicznych i podstawowych.

 

Nagrody mogą być:

 • indywidualne lub zespołowe
 • przyznane za prace opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat
 • przyznane za jedną publikacje lub cykl publikacji(nie więcej niż 3-5)

 

Do wniosku (formularz) należy dołączyć następującą dokumentację:

 1. 2 egzemplarze zgłoszonych we wniosku prac
 2. dane personalne autorów, nazwę i adres instytucji zatrudniającej oraz adres placówki, w której wykonano pracę
 3. charakterystykę badań i umotywowaniewniosku
 4. opinię Rady Wydziału
 5. oświadczenie autora/autorów, że praca nie by dotychczas nagrodzona
 6. wkład procentowy autorów(nie mniejszy niż 25%), a przypadku nieuwzględnienia wszystkich autorów, uzasadnienie pominięcia we wniosku

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Nauki najpóźniej do dnia 22 maja 2020 roku.

Karolina Arażny

81 448 50 34

karolinaarazny@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020