Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.05.2020

Projekty naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymały finansowanie NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. Miło nam poinformować, że wśród laureatów są projekty badaczy naszego Uniwersytetu.

 

Finansowanie otrzymali:

 

Kierownik projektu/zespołu badawczego UM

Jednostka UM

Tytuł projektu

Konkurs

Projekt UM/Partner konsorcjum

Kwota przyznana

prof. Przemysław Tylżanowski

Katedra i Zakład
Biochemii i Biologii Molekularnej

Molekularne podstawy dziedzicznych wad szkieletowych u ludzi.

OPUS

Projekt UM

1 720 366

dr hab. Emilia Fornal, prof. uczelni

Katedra i Zakład
Patofizjologii

Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych.

OPUS

Partner konsorcjum

1 611 300
(kwota UM)

prof. dr hab. Alina Olender

Katedra i Zakład
Mikrobiologii Lekarskiej

Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową.

OPUS

Partner konsorcjum

289 416
(kwota UM)

lek  Michał  Zarobkiewicz
(opiekun naukowy -
dr hab. Agnieszka  Bojarska-Junak)

Katedra i Zakład
Immunologii Klinicznej

Interakcja między limfocytami Tγδ a komórkami M-MDSC w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej.

PRELUDIUM

Projekt UM

209 760

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Jednocześnie przypominamy o trwającym naborze w konkursach OPUS i PRELUDIUM.

 

Termin składania wniosków – 16 czerwca 2020 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Kontakt z Działem Nauki:

tel. 81 448 50 30, 81 448 50 33

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021