Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.06.2020

Sukces wynalazków Naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020

Tytułowy slajd z prezentacji InTarg2020 XIII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg Online 2020

4 wynalazki zgłoszone przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na „XIII Międzynarodowe Targi i Konkurs Wynalazków i Innowacji INTARG Online 2020” zostały uhonorowane medalami i nagrodami podczas „Międzynarodowego Konkursu Wynalazków i Innowacji Intarg 2020”, który odbył się w dniu 19 czerwca 2020 roku.

Złoty medal przyznano wynalazkowi pt. „Zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki lub leczenia miejscowych zakażeń” - autorstwa Zespołu Twórców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie: prof. dr hab. n. farm. Grażyna Ginalska, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz, dr hab. n. farm. Dorota Kowalczuk, dr n. farm. Małgorzata Miazga-Karska, dr n. med. Barbara Rajtar, dr n. med.  Agata Gładysz, dr n. farm. Rafał Pietraś.

Złoty medal przyznano wynalazkowi pt.Nowo zsyntetyzowane związki o działaniu nicieniobójczym i przeciwpasożytniczym” - autorstwa Zespołu Twórców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie: prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. Monika Wujec, prof. dr hab. Agata Paneth, dr n. farm. Przemysław Kołodziej.

Złoty medal przyznano wynalazkowi pt. Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic” - autorstwa Zespołu Twórców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w składzie: prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, dr n. farm. Daniel Zalewski, dr n. med. Marcin Feldo, dr Karol Ruszel i dr inż. Andrzej Stępniewski

Brązowy medal Targów zdobył wynalazek pt. „Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do leczenia infekcji grzybiczych jamy ustnej” - autorstwa Zespołu Twórców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w składzie: dr hab. n. farm. Tomasz Baj, dr n. farm. Anna Biernasiuk, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, prof. dr hab. Anna Malm, prof. dr hab. Jolanta Szymańska, dr Piotr Bilski.

Ponadto wynalazek pt. „Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic” został wyróżniony nagrodą Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (International Federation of Inventors' Associations: IFIA)


Serdecznie gratulujemy sukcesu naszym naukowcom!
Informacje o Targach oraz nagrodzonych wynalazkach można znaleźć na stronie Targów.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2021