Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.08.2020

Nowe władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024

Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

prezentacja wideo Rektora

 

 
 

Prorektor
ds. Nauki

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stepulak

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Prorektor
ds. Klinicznych

dr hab. n. med.
Marek Sawicki

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Prorektor
ds. Kształcenia i Dydaktyki

prof. dr hab. n. med.
Kamil Torres

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Prorektor
ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

prof. dr hab. n. med.
Dorota Krasowska

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Prorektor
ds. Umiędzynarodowienia
i Cyfryzacji

prof. dr hab. n. med.
Robert Rejdak

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Prorektor
ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. n. med.
Jarosław Dudka

 

prezentacja wideo Prorektora

     
 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Giannopoulos

 

prezentacja wideo Dyrektora

 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Halina Lach
 

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. n. med. Wojciech Myśliński

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr n. med. Marek Majewski

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Agata Filip

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. n. med. Paweł Miotła

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Prodziekan Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. n. med. Ewa Urbańska

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - dr n. med. Jarosław Sobieszczański

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała

 

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr n. med. Wiesław Fidecki

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. farm. Tomasz Plech

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień

 

Dziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego - prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

 

Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego - dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz

Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego - prof. dr hab. Adam Nogalski

Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego - dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop

 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi prezentacjami wideo.

Nowe władze rozpoczną urzędowanie 1 września br.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023