Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

07.10.2020

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu dla wnioskodawców organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki w formie webinarium w dniu 16 października 2020 roku, w godz. 10:00 – 13:00.

 

Szkolenie poprowadzi dr Marta Buchalska, Koordynator Dyscyplin ST. Aspekty szkolenia będą wspólne dla wszystkich dziedzin.   

 

Plan szkolenia:

  1. Konkursy NCN - krajowe i międzynarodowe
  2. Kalendarz konkursowy
  3. Procedura oceny wniosku - kto ocenia i na co zwraca uwagę?
  4. Ograniczenia w składaniu wniosków
  5. Dokumentacja konkursowa - gdzie szukać informacji i jak je czytać
  6. Konstrukcja wniosku
  • kosztorys
  • części merytoryczne
  • dorobek kierownika i skład zespołu
  1. Rozliczanie projektów

 

Po uzgodnieniu z kierownikiem Państwa jednostki, prosimy o zgłoszenie udziału maksymalnie 2 osób z jednostki, które na pewno będą mogły wziąć udział w szkoleniu on-line, a w przypadku zdarzeń losowych, wskażą inną osobę na swoje miejsce. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 13 października 2020 roku na adres: nauka@umlub.pl podając imię, nazwisko, jednostkę oraz e-mail. Zostanie Państwu przesłana wiadomość z formularzem rejestracji na szkolenie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt nr tel. 81 448 5034.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021