Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.10.2020

Konferencja on-line „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”

 

Zapraszamy do udziału w telekonferencji pt. „Polska Platforma Medyczna jako przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”, która odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku w godzinach 10:00 – 13:00.

 

Program konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu.

 

Polska Platforma Medyczna jest efektem realizacji projektu partnerskiego, w którym uczestniczy siedem uniwersytetów medycznych:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - Lider projektu,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

 

 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowany jest w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Partnerów Projektu PPM poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi, a także udostępnienie w internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego. Celem PPM jest również prezentacja potencjału badawczego i osiągnięć uczelni i instytutów medycznych na wspólnej ogólnodostępnej platformie oraz promocja osiągnięć naukowców związanych z polskimi uczelniami medycznymi.

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020