Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

29.10.2020

Bezpłatne szkolenia certyfikowane dla nauczycieli akademickich na kierunku farmacja

Szanowni Państwo!

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach certyfikowanych skierowanych do nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku Farmacja.

 

Liczba miejsc: 40 w podziale na 4 edycje w latach 2020, 2021, 2022, 2023 – 1 grupa 10 osobowa na edycję

 

Forma organizacji zajęć: ZDALNA

 

Terminy 1 edycji: listopad-grudzień 2020 (weekendy)

 

 

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział w następujących szkoleniach (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich 3 szkoleniach):

  • Szkolenie 1: Angielski w badaniach klinicznych 5h
  • Szkolenie 2: Good Clinical Practice 5h
  • Szkolenie 3: Learning by doing 8h

 

Kryteria rekrutacji:

  1. Przynależność do Grupy docelowej projektu: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych prowadzący zajęcia na kierunku Farmacja
  2. Merytoryczne – wyniki oceny pracowniczej, wg których będzie prowadzona lista rankingowa (ranking indywidualny)
  3. Premiujące – niepełnosprawność

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

 

 

Jak się zgłosić?

Prosimy o przesyłanie Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika na adres mailowy: martyna.rucinska@umlub.pl w formie skanu podpisanych dokumentów, lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej, na adres:

Martyna Rucińska

Dział Wdrażania Projektów, Collegium Novum
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie. O wyborze uczestników będzie decydować Komisja Rekrutacyjna, na podstawie kryteriów rekrutacyjnych.

 

 

Dokumenty do wglądu:

Pliki do pobrania

zad_9._oswiadczenie_uczestnika.doc

Oświadczenie uczestnika

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021