Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2017-06-01 - 2017-06-03

XIII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny: „Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych”

XIII Konferencja Naukowa

Katedry i Zakładu Higieny

 

„Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych”

 

 

 

1-3 czerwca 2017 roku

Zamość  Stare Miasto

 

Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma zaszczyt zaprosić na doroczną konferencję naukową, której celem jest integracja środowisk naukowych, zajmujących się problemami higieny i epidemiologii oraz szeroko rozumianymi uwarunkowaniami zdrowia człowieka.

 

Honorowy patronat: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

 

Proponujemy następującą tematykę wiodącą konferencji:

 • Zdrowotne problemy chemizacji środowiska
 • Czynniki fizyczne a zdrowie człowieka
 • Higiena żywności i żywienia
 • Choroby cywilizacyjne
 • Zagrożenia zdrowia w środowisku pracy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Varia

 

Zapraszamy również Studenckie Koła Naukowe na oddzielną sesję naukową.

 

Komitet organizacyjny: Katedra i Zakład Higieny UM Lublin           

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borzęcki

 

Streszczenie prac w języku polskim i angielskim z zaznaczeniem wybranej formy prezentacji, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej komitetu organizacyjnego. Tytuł pracy prosimy podać również w języku polskim.

 

Zasady redagowania tekstu streszczenia:

Objętość max 250słów, jedna strona formatu A4 dla streszczenia w języku polskim i angielskim

Układ pracy

 1. Imię i nazwisko autora (autorów) z podkreśleniem osoby referującej  czcionka Times New Roman 12punktów
 2. Tytuł pracy  pisany wielkimi literami, pogrubiona - czcionka Times New Roman 13punktów.
 3. Nazwa i adres zakładu pracy  czcionka Times New Roman 9 punktów.
 4. Tekst streszczenia  czcionka Times New Roman 12 punktów, Interlinia 1.0, justowanie obustronne.
Informujemy, że wszystkie nadesłane streszczenia zostaną zamieszczone w pamiętnikach zjazdowych.

 

Plakaty: wymiary 1m w poziomie x 1.5m w pionie

Organizatorzy zapewniają rzutniki folii, slajdów oraz rzutniki multimedialne.

 

Ważne terminy:

19 maja 2017 roku ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac na adres: higiena5@interia.pl

1 czerwca 2017 roku – ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji na adres higiena5@interia.pl

 

Sekretariat Konferencji:

Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

tel. (81) 448 61 30

e-mail: higiena5@interia.pl

 

 

Konferencja odbędzie się w HOTELU MERCURY w Zamościu, Stare Miasto ul. Kołłątaja 2/4/6. Noclegi należy rezerwować indywidualnie w recepcji hotelu:   

tel. 84 639 25 16

 

Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN i obejmuje wpisowe, materiały zjazdowe, wyżywienie i imprezy towarzyszące. Druk prac min 20000 znaków w monografii – koszt 100 PLN. Termin zgłoszeń na konferencję i wnoszenia opłat – 28 kwietnia 2017.

Zniżkowa opłata dla studentów wynosi 200 PLN

Nr konta: PKO BP SA: PKO BP SA

94 1020 3147 0000 8002 0084 6238

Wymagany dopisek: Konferencja  Katedra i Zakład Higieny oraz imię  i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana opłata.


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018