Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2017-05-25 - 2017-05-25

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Trudne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne w raku płuca – IV warsztaty edukacyjne”

Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Zakład Patomorfologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Oddział w Lublinie

 

mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Trudne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne w raku płuca – IV warsztaty edukacyjne”, która odbędzie się 25 maja 2017 roku w Lublinie.

 

Program konferencji


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2018