Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2019-09-18 - 2019-09-20

XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 

W dniach 18-20 września 2019 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie organizowany jest XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Dropa.

 

Zjazdy Naukowe PTMSiK odbywają się cyklicznie od 1955 roku (co 3 lata), a każda edycja Zjazdu odbywa się tradycyjnie w innym ośrodku akademickim – w 1979 i 2019 roku organizację Zjazdu powierzono Katedrze i Zakładowi Medycyny Sądowej UM w Lublinie.

 

Hasłem przewodnim tegorocznego Zjazdu są różne aspekty badań diagnostycznych wykorzystywanych w opiniowaniu sądowo-lekarskim: Medycyna sądowa i diagnostyka – wspólnota celów, synergia efektów

 

Tematy wiodące (sesje główne):

 • Współpraca biegłych z organami stosowania prawa
 • Badania obrazowe w medycynie sądowej oraz wizualizacja sądowa
 • Diagnostyka sądowo-toksykologiczna i nekrochemiczna (markery toksykologiczne)
 • Genetyka sądowa – perspektywy wyjścia poza sferę identyfikacji i badań pokrewieństwa
 • Inne rodzaje badań diagnostycznych w opiniowaniu sądowo-lekarskim i kryminalistyce

 

Tematy uzupełniające (sesje tematyczne):
 

 • Aktualne wyzwania opiniowania sądowo-lekarskiego w obliczu oczekiwań społecznych
  • weryfikacja prawidłowości postępowania medycznego
  • opiniowanie w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych
  • ocena skutków przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rekonstrukcja okoliczności zdarzenia i sposobu powstania obrażeń
 • Antropologia, odontologia i entomologia sądowa
 • Kazuistyka medyczno-sądowa i toksykologiczna

 

W ramach Zjazdu planowane jest zorganizowanie towarzyszących warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Wizualizacja sądowa z wykorzystaniem różnych modalności obrazowania medycznego
 • Warsztaty toksykologiczne z zakresu technik GC/MS i LC/MS
 • Sekwencjonowanie regionów hiperzmiennych mtDNA z wykorzystaniem technologii NGS

 

Ponadto planowana jest dyskusja panelowa nt. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach dotyczących weryfikacji dystorsji kręgosłupa szyjnego (urazów typu whiplash).

 

Organizacja Zjazdu zbiega się z jubileuszem 75-lecia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie oraz uroczystością nadania Auli w budynku Collegium Pathologicum imienia Profesora Andrzeja Jaklińskiego – długoletniego kierownika KiZMS UM w Lublinie i specjalisty krajowego oraz rektora AM w Lublinie w latach 1981-1984 i doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu są dostępne na stronie internetowej.


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020