Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

21.12.2016

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych zwraca się z prośbą o dostarczenie niezbędnych dokumentów umożliwiających wypłatę wynagrodzenia za 2016 rok z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami wykonującymi działalność osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2017 roku.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023