Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2017

29.12.2017

Zastosowane środki poprawy efektowności energetycznej w 2017 roku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jednostka sektora publicznego informuje, że w ramach zadań wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej zastosował środki poprawy efektowności energetycznej przez realizację następujących zadań w roku 2017:

  1. Wymiana eksploatowanych opraw oświetlenia terenu z lampami rtęciowymi 250W na oprawy wyposażone w energooszczędne źródła LED54W przy ul. Chodźki 6-8 w Lublinie na kwotę 30.595,02 PLN.
  2. Wykonanie opomiarowania i modernizacji układów technologicznych ciepłej wody w celu optymalizacji kosztów zużycia w następujących budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
  • Collegium Maximum,
  • Collegium Medicum,
  • Collegium Novum,
  • Collegium Pharmaceuticum,
  • Collegium Pathologicum,
  • Ośrodek Medycyny Doświadczalnej.
    Realizacja prac nastąpiła na podstawie analizy zużycia nośników energii oraz zawartymi w niej zaleceniami monitorowania i modernizacji instalacji ciepłej wody ww. budynkach. Wydatkowana kwota na modernizację układów ciepłej wody łącznie z dokumentacją projektową to 148.986,70 PLN.

 

Dział Techniczny

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023