Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

22.01.2021

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki

z dnia 22 stycznia 2021r.

 

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Komunikatu Prorektora ds. Kształcenia z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie braku możliwości realizacji studenckich praktyk zawodowych wynikających z programu studiów roku akademickiego 2019/2020, uprzejmie przypominam, iż w przypadku braku możliwości realizacji studenckich praktyk zawodowych wynikających z programu studiów roku akademickiego 2019/2020 z powodu epidemii wywołanej SARS-CoV-2, (przyczyna nie leżąca po stronie studenta) wpis warunkowy nie pozbawia studenta praw do ubiegania się i otrzymywania stypendium Rektora oraz ubiegania się o przeniesienie, o którym mowa w §11 Regulaminu Studiów.

 

Skutek taki wywołuje warunkowy wpis na następny rok/semestr studiów przewidziany w §30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Studiów (przyczyna leżąca po stronie studenta).

Jednocześnie informuję, iż wobec studentów, którzy nie mieli możliwości realizacji studenckich praktyk zawodowych wynikających z programu studiów roku akademickiego 2020/2021 z powodu epidemii wywołanej SARS-CoV-2 stosuje się tą samą zasadę.

 

W przypadku rozciągnięcia się braku możliwości odbycia praktyk zawodowych również na  bieżący rok akademicki z powodu stanu epidemii, rozstrzygnięcie co do sposobu zaliczenia praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 nastąpi pod koniec tego roku.

 

Z wyrazami szacunku,

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

prof. dr hab. Kamil Torres

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021