Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

04.11.2021

Komunikat w sprawie Wniosków o Granty Wewnętrzne na rok 2022

Szanowni Państwo,

Kierownicy grantów wewnętrznych,

 

Informujemy iż, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 12/2021 z dn. 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki termin składania wniosków o finansowanie grantów wewnętrznych DS, PB oraz 7T na rok 2022 (dot. grantów nowych i kontynuowanych), upływa dnia 30 listopada 2021 r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż granty DS. dedykowane są pracownikom badawczym i badawczo- dydaktycznym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML posiadającym co najmniej stopień dr hab., stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej lub pełniącym obowiązki kierownika jednostki, którzy w latach 2018 – 2020 uzyskali min. 500 punktów za publikacje w czasopismach naukowych z wykazu MNiSW, które stanowią sumę każdej publikacji o wartości minimum 70 pkt lub uzyskali 15 IF przy uwzględnieniu wartości 5-letniego IF czasopisma.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na DS. w danej jednostce zostanie przeliczona na  podstawie osiągnięć naukowych za lata 2018-2020, zgodnie z algorytmem i zostanie przesłana wkrótce do kierowników jednostek organizacyjnych.

 

Wnioski DS. należy składać w portalu pracownika dostępnym w intranecie lub klikając podany link: pp.umlub.pl/cas/login, wnioski o PB i 7T należy przesyłać w formie elektronicznej na podane niżej adresy.

Wydrukowane i podpisane dokumenty prosimy składać w Dziale Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki (Al. Racławickie 1, p. 233/244).

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku DS. po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 

Wydział Lekarski / Wydział Lekarsko-Dentystyczny/Wydział Biomedyczny:
Agata Kochańska, 81 448 50 35, agatakochanska@umlub.pl
Magdalena Szymczyk-Pawlak, 81 448 50 35, magdalenaszymczykpawlak@umlub.pl

 

Wydział Farmaceutyczny/Wydział Nauk o Zdrowiu/ Wydział Nauk Medycznych:
Monika Biała-Ferdyn, 81 448 50 30, monikabiala@umlub.pl  

 

Granty PB/7T:
Monika Ostrowska-Kałan, 81 448 50 32, monika.kalan@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021