Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

17.01.2023

Komunikat Działu Płac o wysokości składki na rzecz Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

 

Dział Płac Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uprzejmie informuje, że od 01 stycznia 2023 roku, zgodnie z Obwieszczeniem Nr 5/22/IX Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2022 r ustalono wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub Wojskowej Izby Lekarskiej w wysokości 120 zł miesięcznie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane aktualizacją potrącanej składki proszone są o zgłoszenie pisemnej dyspozycji do Działu Płac osobiście lub mailowo:

 

Kierownik Działu Płac

Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie

Elżbieta Grochecka

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023