Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

27.09.2019

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Collegium Universum przy ul. Chodźki 1

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 oferuje do wynajęcia powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w formie stoiska sprzedaży kawy i wyrobów cukierniczych.

 

Przedmiotem wynajmu jest:

Powierzchnia 5 m2 na parterze w holu budynku Collegium Universum przy ul. Chodźki 1 w Lublinie. Działalność może być prowadzona w godz. 700- 2000.

 

Przedmiot najmu wymaga adaptacji polegającej na wykonaniu zabudowy odpowiedniej do prowadzenia tego typu działalności. Wymagane jest założenie licznika energii elektrycznej. Istniejąca zabudowa i licznik stanowią własność byłego Najemcy.

 

Prace, o których mowa będą wykonane przez Najemcę i na jego koszt. Wszystkie prace związane z wykonaniem przez Najemcę adaptacji i instalacji licznika energii elektrycznej będą ustalane i zatwierdzane przez odpowiednią jednostkę organizacyjną Uniwersytetu.

 

Najemca wyposaży wynajmowaną powierzchnię w odpowiedni i estetyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, który pozostanie jego własnością.

 

Powierzchnia pod wynajem może być udostępniona od 15 października 2019 roku. Okres wynajmu 3 lata.

 

Uniwersytet informuje, że w wynajmowanej powierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży jakiegokolwiek alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek.

 

Cena wywoławcza za 1m2 wynosi: 34,00 zł netto.

 

Najemca będzie płacił miesięczny czynsz i pokrywał koszt zużycia energii elektrycznej według wskazań licznika na podstawie faktury.

 

Oferty mogą składać osoby mające odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców w zakresie prowadzenia w/w działalności.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój 08, do dnia 10 października 2019 roku do godz. 10:00.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

„Oferta na wynajem powierzchni w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie na prowadzenie działalności w formie stoiska sprzedaży kawy
 i wyrobów cukierniczych’’

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu.docx

Regulamin przetargu/konkursu

formularz_ofertowy_nr_1.docx

Formularz ofertowy

wzor_umowy.docx

Wzór umowy najmu

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020