Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

07.10.2019

Informacja o dofinansowaniu z ZFŚS do wypoczynku emerytów/rencistów i wypoczynku dzieci pracowników UM

Informacja o dofinansowaniu z ZFŚS do wypoczynku emerytów/rencistów UM w Lublinie w 2019 roku

Informacja pdf.

Informacja doc.

Wniosek o przyznanie refundacji do wypoczynku dla emeryta/rencisty

Klauzula informacyjna

 

 

Informacja o dofinansowaniu z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników UM w Lublinie w 2019 roku Intranet

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020