Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

24.03.2020

Komunikat nr 2 ws. zdalnej formy realizacji zajęć

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do komunikatu Rektora z dnia 23 marca 2020 roku, informuję że obowiązek prowadzenia kształcenia w okresie zawieszenia działalności Uczelni dotyczy zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków, prowadzonych w języku polskim i angielskim na następujących zasadach:

 

Wszystkie wykłady i seminaria odbywają się w formie zdalnej – za pomocą platformy imul.umlub.edu.pl oraz platformy moodle (https://e-learning.umlub.pl).

 

Osobami nadzorującymi funkcjonowanie platformy moodle e-learning dla kształcenia w języku polskim są Pan dr hab. Bartłomiej Drop – Kierownik Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania UM w Lublinie oraz Pan mgr Jarosław Dzierżek – administrator platformy moodle.

 

W celu założenia nowego kursu lub rozwiązania problemów, proszę o kontakt z odpowiednią skrzynką mailową:

  • zdalne.lek1@umlub.pl – dla Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
  • zdalne.lek2@umlub.pl – dla Wydziału Lekarskiego
  • zdalne.farm@umlub.pl – dla Wydziału Farmaceutycznego
  • zdalne.zdr@umlub.pl – dla Wydziału Nauk o Zdrowiu i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

 

Natomiast osobą nadzorującą funkcjonowanie platformy zapewniającej nauczanie w języku angielskim jest Pan prof. dr hab. Kamil Torres – Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej UM w Lublinie.

 

W sprawie wsparcia dotyczącego kształcenia w języku angielskim proszę o kontakt z:

imul.umlub.edu.pl piotr.marciniak@umlub.pl

lub

platforma moodle (https://e-learning.umlub.pl) – marcin.rusinek@umlub.pl  

 

 

 

Jednocześnie informuję, że trwają prace nad objęciem możliwością realizacji w formie zdalnej także całości lub części zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, w zależności od ich charakteru: zajęcia teoretyczne, ćwiczenia kliniczne, zajęcia praktyczne. W najbliższym czasie ukaże się Zarządzenie Rektora w tej sprawie.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych

Prorektor ds. Kształcenia

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2020