Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

10.07.2020

Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP

W celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

 

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej,
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, które mogą uwidaczniać się poprzez:
  • nietypowe działanie systemu teleinformatycznego,
  • stwierdzenie lub podejrzenie nieuprawnionego dostępu do systemu,
  • nietypowe komunikaty wyświetlane na ekranie monitora,
  • obecności podejrzanych plików w poczcie elektronicznej,
  • stwierdzenie nieuzasadnionej modyfikacji, utraty danych lub niezgodności w danych (np. utraty plików na dysku komputera),
  • wykrycie złośliwego programu w systemie.
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych,
 • poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności,
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów,
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

 

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy systemów teleinformatycznych powinni zachować zwiększoną czujność podczas korzystania z oprogramowania oraz w przypadku zauważania czegoś niepokojącego poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020