Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

09.09.2020

Kursy języka angielskiego 2020/2021

ENGLISH FILE4th edition

 


ENGLISH COURSES 2020/2021

Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Medycznego oraz Doktoranci,

 

Zapraszamy serdecznie na nową edycję kursów j. angielskiego od 1 października 2020 do 4 lipca 2021.

 

Kurs przewidziany jest w formie kontaktowej z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (środki dezynfekujące, PPE) z maksymalną ilością osób w liczbie 10. W sytuacji zaostrzenia rygoru epidemicznego będziemy odpowiednio dostosowywać metody spotkań. Wszystkie podręczniki istnieją w wersji papierowej jak i elektronicznej i są w pełni funkcjonalne, jeśli chodzi o różne platformy video (Zoom, Microsoft Teams).

 

Zajęcia odbywają się w Studium Języków (Collegium Anatomicum) o 15.30-18.00 w pon.-pt. oraz 8:00-10.30 w soboty.


 

Jak i kiedy się zapisać?

Osoby chętne do rozpoczęcia/kontynuacji nauki prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty 550zł na konto UM: PEKAO SA O/Lublin 94 1020 3147 0000 8302 0084 6188 z dopiskiem „kurs j. angielskiego – 2020/21” do 10 października 2020 i przeslanie skanu dowodu wpłaty na adres mailowy piotr.flieger@umlub.pl – jest to opłata za cały, roczny kurs.

 

W tym roku szkoleniowym proponujemy oprócz metody zapisania samodzielnego (wielu z Państwa dobrze orientuje się w swoim poziomie), tzw. placement test. Test z kluczem oraz poziomami uszeregowania jest dostępny na platformie Moodle naszego Uniwersytetu: UCZELNIANY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW 2020/21 - Test.

 

Prosimy zalogować się. Kod dostępu: KURS.20/21

Test należy wykonać samodzielnie w czasie 45 minut! Poziomy z punktacją dostępne są w zakładce. Prosimy pamiętać, że test ocenia tylko gramatykę i słownictwo, i czasami może nie być w pełni miarodajny.

 

Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press (seria English File 3 i 4 edycja), Longman i Cambridge. Słuchacze otrzymują specjalną 20% zniżkę w księgarni Bookland na wersję papierową, a w księgarni internetowej EDUGALERIA.PL na wersję e-book. Nie kupujmy wcześniej książek - informacje, co do podręczników przekaże osoba prowadząca!

 

Pragniemy poinformować słuchaczy, że podręcznik służy naszym lektorom, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów/ćwiczeń/materiałów video. Kurs nastawiony jest przede wszystkim na  wyćwiczenie umiejętności mówienia i komunikacji (speaking and communication), umiejętności rozumienia (reading and listening comprehension), prawidłowego używania gramatyki (grammar skills) i w końcu - rozwinięcia umiejętności pisania (writing).

 


Po co szkolenie?

Oprócz wiadomych korzyści językowych, szkolenie jest punktowane,  jeśli chodzi o stypendium projakościowe, jest potrzebne do uzyskania zaświadczenia niezbędnego w awansach, a także w ocenie okresowej, jako szkolenie podnoszące kompetencje dydaktyczne” oraz punktowane w ocenie przełożonego.

 

Osoby chętne otrzymają certyfikat ukończenia poziomu A1, A2, B1, B2, B2 C1.

 

Wszelkie informacje pod adresem mailowym: piotr.flieger@umlub.pl 

W razie pytań tel. 603 397 222.

 


Układ grup wg serii English File 3 lub 4 wydanie

A1 elementary 
A2 pre-intermediate
B1 intermediate

 

B1 intermediate plus
B2 upper intermediate
C1 advanced 

 

 

ENGLISH FILE SERIES

3rd edition

 

 

Dodatkowo, kilkanaście godzin we wszystkich grupach przeznaczymy na tzw. ‘Academic English’ (Cambridge University Press) w celu dokształcania umiejętności w języku angielskim w dziedzinie szkolnictwa akademickiego na 3 poziomach (Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) oraz umiejętności z tzw. ‘Medical English’, bazując na ‘Professional English in Use-Medicine’ (Cambridge University Press).

 

 

 

 

  1. Grupa A: Poniedziałek 15.30-17.45 – Intermediate Plus mgr Katarzyna Szczekala
  2. Grupa B: Poniedziałek 15.30-18 – Upper Intermediate dr Katarzyna Karska
  3. Grupa C: Poniedziałek 15.30-18 – Advanced dr Piotr Flieger
  4. Grupa D:Poniedziałek 15.30-18 – Upper Intermediate mgr Maria Różycka
  5. Grupa E: Wtorek 15.30-18 – Upper Intermediate dr Piotr Flieger
  6. Grupa F: Środa 15.30-18 – Intermediate Plus lub Advanced (w zależności od zainteresowania) dr Piotr Flieger
  7. Grupa G: Czwartek 16.00-18.15 – Intermediate Plus mgr Anna Goś
  8. Grupa H: Czwartek 15.30-18 – Intermediate dr Piotr Flieger
  9. Grupa I: Piątek 15.30-18 – Upper Intermediate dr Piotr Flieger
  10. Grupa J: Sobota 8-10.30 – Pre-Intermediate dr Piotr Flieger

 

Życzę przyjemnej nauki!

 

dr Piotr Flieger, prof. UM

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021