Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

21.10.2020

Komunikat ws. przekazywania dokumentów do Biura Kwestora

Szanowni Państwo,

 

Odwołując się do KOMUNIKATU KANCLERZA  z dnia 21 października 2020 roku do Kierowników Jednostek Organizacyjnych podległych Kanclerzowi realizujące postanowienia Zarządzenia Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwracam się z prośbą o:

 

  1. kierowanie korespondencji przewidzianej do przesłania pocztą elektroniczną do Kwestora w tym, wymagającej kontrasygnaty finansowej bądź innej formy zatwierdzenia przez Kwestora wyłącznieza pośrednictwem adresu Biura Kwestora (biuro.kwestora@umlub.pl) w celu kwalifikacji do dalszego procedowania przez Kwestora bądź Z-cę Kwestora
     
  2. przekazywanie dokumentacji w celu uzyskania podpisu elektronicznego w formacie PDF
     
  3. składanie dokumentów w wersji papierowej do Biura Kwestora do godz. 12.00 w celu uzyskania podpisu Kwestora bądź Z-cy Kwestora.

 

 

Zastępca KANCLERZA- KWESTOR  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Teresa Tyzo                

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023