Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Ważne informacje

Zarząd PKZP UM w Lublinie uprzejmie informuje, że podjął Uchwałę o podwyższeniu maksymalnej kwoty pożyczki do 15 000 zł (minimalny wkład 5 000 zł) oraz wydłużeniu okresu spłaty do 20 rat (miesięcy).

 

Terminarz wypłat pożyczek w 2020 roku:

  • 9 kwietnia- wnioski należy składać do dnia 27.03.2020 r.
  • 14 maja- wnioski należy składać do dnia 30.04.2020 r.
  • 18 czerwca- wnioski należy składać do dnia 5.06.2020 r.
  • 9 lipca- wnioski należy składać do dnia 26.06.2020 r.
  • sierpień - brak wypłat

  • 10 września- wnioski należy składać do dnia 28.08.2020 r.
  • 15 października- wnioski należy składać do dnia 30.09.2020 r.
  • 19 listopada- wnioski należy składać do dnia 6.11.2020 r.
  • 17 grudnia- wnioski należy składać do dnia 4.12.2020 r.

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UML z dopiskiem PKZP w budynku Collegium Novum Al. Racławickie 1 pok. 16 lub 110

 

 

 

Członkom PKZP przysługują zapomogi (do wysokości 2000 zł) z tytułu zgonu: męża, żony, dziecka lub osoby na wyłącznym utrzymaniu członka PKZP. Dla emerytów wypłacana jest połowa świadczenia oraz zapomogi związane ze zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, powódź, klęski żywiołowe oraz innymi czynnikami pogodowymi. Maksymalna wysokość zapomogi ustalana będzie na podstawie złożonych dokumentów.

 

 

 

Nr konta PKZP UM

39 1240 5497 1111 0000 5004 8225 

Pliki do pobrania

wniosek_o_pozyczke.docx

wniosek o pożyczkę PKZP

statut.doc

Statut PKZP

zgoda_na_przetwarzanie_pkzp_rodo.docx

Informacja i oświadczenie RODO

Kontakt

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Katarzyna Adamczyk

Budynek Collegium Novum Al. Racławickie 1 pok. 16

tel. 81 448 56 03

tel. kom. 506 654 095

 

Katarzyna Kryk

Budynek Collegium Novum Al. Racławickie 1 pok. 110

tel. 81 448 50 15

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2020