Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Media o nas

10.01.2023

Medycyna, technika i lotnictwo. Uniwersytet i akademia będą współpracować

Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zacieśniają współpracę. Dziś władze uczelni podpisały list intencyjny.

 

Chodzi między innymi o wykorzystanie bazy dydaktycznej obu uczelni czy organizację i prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz podnoszenie kwalifikacji kadry uczelni w zakresie symulacji medycznej, dydaktyki i informatyki.

 

Źródło:

Radio Lublin

 

 

List intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Medycznym

 

10 stycznia br. JM Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie, któremu towarzyszyli Prorektorzy Uczelni – dr Beata Fałda oraz dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie, podpisał list intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Rektora UM w Lublinie prof. dra hab. n. med. Wojciecha Załuskę.

 

Źródło:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023