Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

20.05.2019

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry Psychiatrii UM w Lublinie...
20.05.2019

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie...
20.05.2019

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie...
09.05.2019

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze i Klinice Kardiologii w Lublinie


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Lublinie UM w Lublinie...
09.05.2019

Konkurs na 2 stanowiska WYKŁADOWCY w ZAKŁADZIE REHABILITACJI I FIZJOTERAPII KATEDRY REHABILITACJI, FIZJOTERAPII I BALNEOTERAPII


Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na 2 stanowiska WYKŁADOWCY w ZAKŁADZIE REHABILITACJI I FIZJOTERAPII KATEDRY REHABILITACJI, FIZJOTERAPII I BALNEOTERAPII...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2019