Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

26.03.2020

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Psychiatrii UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Psychiatrii UM w Lublinie...
10.03.2020

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie...
06.03.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Rozstrzygnięcie konkursu na 2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
06.03.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska młodszego adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowiska młodszego adiunkta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
04.03.2020

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2020