Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

23.03.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w projekcie badawczym w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej


Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie ogłasza otwarty konkurs na stanowisko ASYSTENTA – PRACOWNIKA NAUKOWEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie w ramach projektu badawczego pt.: „Międzykomórkowe interakcje receptorów Notch z ich ligandami determinujące odpowiedź wewnątrzkomórkową” w ramach programu OPUS 13.
22.03.2018

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO


Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w KATEDRZE INTERNY Z ZAKŁADEM PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO...
22.03.2018

Konkurs na DWA STANOWISKA STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na DWA STANOWISKA STARSZEGO WYKŁADOWCY w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej...
22.03.2018

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biotechnologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej...
21.03.2018

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii


Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2018