Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

30.12.2013

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u Kierownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 17.01.2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Otworzonego przewodu doktorskiego.
 • Rozpoczętej specjalizacji z zakresu Chirurgii Stomatologicznej.
 • Czynnej znajomości języka obcego udokumentowanej certyfikatem.
 • czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania istotnego dorobku naukowego (co najmniej 12KBN).
 • Czynnego udziału w Konferencjach naukowych.
 • Doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie o otworzonym przewodzie doktorskim.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami.
 • Zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji z zakresu Chirurgii Stomatologicznej.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie.
 • Poświadczenie czynnego udziału w Konferencjach naukowych.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Certyfikat poświadczający znajomość języka obcego.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_1_chirurgia_stomatologiczna.doc

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023