Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

22.10.2014

Konkurs na 2 stanowiska LEKTORA języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na dwa stanowiska LEKTORA języka angielskiego w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie w terminie do dnia 12 listopada 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego.
 2. Doświadczenie w pracy dydaktycznej min. 2 lata, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego specjalistycznego z zakresu nauk medycznych.
 3. Biegła znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 4. Preferowane posiadanie potwierdzonych kwalifikacji w zakresie nauczania języka polskiego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Poświadczenie umiejętności w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego specjalistycznego z zakresu nauk medycznych.
 6. Poświadczenie co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej.
 7. W przypadku obcokrajowców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 8. Poświadczenie posiadanych kwalifikacji w zakresie nauczania języka polskiego – jeśli dotyczy kandydata.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowiska lektora w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020