Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

27.10.2014

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Klinice Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 17 listopada 2014 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej.
 3. Posiadanie tytułu specjalisty z zakresu okulistyki.
 4. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych.
 5. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 6. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 7. Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynną znajomość języka polskiego.
 8. Preferowane posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

 

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
  Wzór formularza
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 5. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej
 6. Zaświadczenie o posiadaniu tytułu specjalisty z zakresu okulistyki
 7. Poświadczona kserokopia dyplomu doktora nauk medycznych
 8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym
 9. Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 10. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
 11. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 12. Poświadczona kserokopia dyplomu doktora habilitowanego – jeśli dotyczy kandydata

 

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko ADIUNKTA w Klinice Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki UM w Lublinie.

Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020