Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

31.12.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 20 stycznia 2015 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko asystenta:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
 2. Życiorys.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 1. Posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadać wiedzę dotyczącą badań behawioralnych z zakresu neuropsychofarmakologii zwłaszcza w kontekście substancji psychoaktywnych obejmujących głównie procesy uzależnień lekowych, pamięci, bólu, lęku i depresji.
 3. Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023