Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

30.11.2016

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w  Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 21 grudnia 2016 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Preferowane posiadanie wszczętego przewodu doktorskiego
 • Posiadanie ukończonej lub otwartej specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych
 • Preferowane posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego
 • Wskazane posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 •  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym – jeśli dotyczy kandydata
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami-jeśli dotyczy kandydata
 • Zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym wszczętym przewodzie doktorskim– jeśli dotyczy kandydata

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023