Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

06.12.2016

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Wirusologii UM w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy w  Zakładzie Wirusologii UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 27 grudnia 2016 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom. 

 

Od kandydatów ubiegających się o ww. stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego mgr mikrobiologii.
 • Preferowane posiadanie wszczętego przewodu doktorskiego.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w pracy w laboratorium wirusologicznym.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 •  Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • Zaświadczenie o wszczętym przewodzie doktorskim – jeśli dotyczy kandydata
 • Zaświadczenie o dorobku naukowym
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 •   W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie dot. pracy w laboratorium wirusologicznym - jeśli dotyczy kandydata

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Asystenta w Zakładzie Wirusologii UM w Lublinie.

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023