Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

08.12.2016

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie.

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie są:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku studiów w obszarze nauk medycznych, preferowany: filologia lub lingwistyka stosowana,
 • posiadanie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka specjalistycznego z zakresu nauk medycznych, preferowany język angielski,
 • posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołem,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych/nauk o zdrowiu,
 • znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

                               

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Wzór formularza
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz
   Wzór formularza
 • zaświadczenie o kierowaniu zespołem,
 • poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • poświadczona kserokopia dyplomu doktora,
 • plan kierowania jednostką na najbliższe 6 lat,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

ZGŁOSZENIA  prosimy przesłać w  terminie  do dnia 8 lutego 2017 roku  na adres:

Dziekanat I  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023