Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

18.01.2018

Nabór na stanowisko ADMINISTRATOR w Dziale Informatycznym

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko ADMINISTRATOR w Dziale Informatycznym

 

Główne zadania:

 • Instalacja oraz konfiguracja systemów serwerowych (Windows, CentOS, RedHat).
 • Znajomość usług sieciowych (www, dns, dhcp, smtp, pop3, imap, snmp, radius, active directory, 802.1x, open ldap) oraz ich konfiguracja dla systemów Windows i Linux.
 • Konfiguracja sprzętu serwerowego, macierzy dyskowych  mile widziana znajomość serwerów kasetowych HP Blade.
 • Umiejętność tworzenia skryptów shell (vbs, sh, powershell).
 • Znajomość środowiska wirtualizacyjnego VMware.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: informatyczne lub techniczne).
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z administrowaniem serwerami.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność.
 • Obowiązkowość.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy  Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane podaję dobrowolnie, posiadam również informację, iż mam prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania i modyfikacji”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Informatycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, w pok. 042, w godz. 9.00 – 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Administrator w Dziale Informatycznym” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 roku.

 

 

Informujemy że:

 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 • Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023