Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

15.10.2019

Konkurs na stanowisko kierownika Pracowni – Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Pracowni – Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie...
15.10.2019

Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie...
02.10.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Nazwa stanowiska: Stypendysta (dziedziny: elektroradiologia, inżynieria biomedyczna, fizyka, fizyka medyczna, bioinformatyka lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Zastosowanie technik ilościowych ultrawysokopolowego rezonansu magnetycznego jako potencjalnych biomarkerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów poddawanych radiochirurgii stereotaktycznej z powodu przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego”, finansowanym ze środków NCN...
02.10.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/STYPENDYSTY w Zakładzie Biofarmacji


Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/STYPENDYSTY w Zakładzie Biofarmacji...
01.10.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry  i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Katedry  i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie...
1  2  3  4  5    … 27

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019