Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

21.11.2019

Konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski KONKURS na stanowisko KIEROWNIKA Pracowni Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie:

 

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko Kierownika Pracowni Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych Katedry i Zakładu Chemii Medycznej UM w Lublinie są:

 

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
 • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Preferowane posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
 • Znajomość zagadnień związanych z działalnością jednostki
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Pozytywna opinia Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, w której zlokalizowana jest Pracownia Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • C.V.
 • Odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
 • Spis publikacji (potwierdzony przez Bibliotekę Główną).
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną – jeśli dotyczy kandydata.
 • Plan kierowania Pracownią na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Opinia Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, w której zlokalizowana jest Pracownia Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych.

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesłać w terminie do dnia 20.12.2019 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (budynek TBV, II piętro, pok. 208)

ul. Chodźki 19

20-093 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023