Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2020

29.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Katedrze i Zakładzie Biofizyki

Informacja o wyniku konkursu z dnia 19.11.2020 r. na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. Anna Tetych

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiły trzy Kandydatki.

 

Powołana Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wymogi formalne oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów większością głosów zarekomendowała Panią mgr inż. Annę Tetych do objęcia ww. stanowiska.

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023