Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2023

28.02.2023

Pracownik w Dziale Księgowości Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Główne zadania:

 • Obsługa systemu finansowo-księgowego, w tym wprowadzanie i dekretowanie dokumentów księgowych:
  - dokumentów zakupu i sprzedaży;
  - dokumentów w zakresie gospodarki magazynowej;
  - wyciągów bankowych.
 • Obsługa księgowa i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • Prawidłowa kwalifikacja dokumentów zakupowych do właściwych rejestrów VAT;
 • Analiza zapisów sald i weryfikacja kont księgowych;
 • Uzgadnianie kont księgowych rozrachunków;
 • Aktywny udział w pracach związanych z zamykaniem poszczególnych okresów sprawozdawczych;
 • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi Uczelni w zakresie wykonywanych zadań i sprawozdań.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku księgowej/księgowego,
 • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • Dynamiczną i interesującą pracę w Uczelni o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy,
 • Szeroki pakiet socjalny.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza

 

Informujemy że:

 • Po analizie złożonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznieo miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, niekompletne oraz złożonepo terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Uniwersytet zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Prosimy o przesłanie ofert na adres mailowy irena.jaszczak@umlub.pl w terminie do dnia 13 marca 2023 roku.

 

 

Wszystkim kandydatom dziękujemy za nadesłanie aplikacji.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023